Arhitekturni biro STVAR | Globus - Osrednja knjižnica Kranj

Arhitekturni biro STVAR | Veleblagovnica Globus arhitekta Ravnikarja zaseda pomembno mesto v omejenem opusu slovenske moderne arhitekture. Kako za nadaljne rodove ohraniti izvorno arhitekturno misel in obenem predrugačiti vsebinski ustroj objekta? Predlog ohranja značilno tripartitnost objekta (odprt parter - zaprto telo - lebdeča streha preko parkirišča v 3.nadstropju) ter delno tudi notranjo organizacijo prostora kot preplet posameznih neodvisnih enot. Parter je odprt in omogoča medsebojno povezovanje različnih programov (knjigarna, kavarna, trgovina, restavracije) kot podpornih vsebin osrednji knjižnični dejavnosti, ki zaseda prvo in drugo nadstropje. Obstoječa strojna oprema se zamenja in prestavi iz strehe v kletno etažo. Izpraznjen volumen tehničnega prostora se s predelavo nameni gostinski dejavnosti. Gostinskemu lokalu, do katerega je omogočen ločen dostop iz ulice ali parkirišča v tretjem nadstropju se nameni celotna streha, ki se preoblikue v sonaravno oblikovan gostinski vrt z izjemnim 360° pogledom na center Kranja oz. okoliško veduto. Originalni arhitekturni izraz se ohranja. Objekt se energetsko sanira, armiranobetonska klančina se obnovi, poškodovane plošče iz cor-ten pločevine pa se nadomestijo z novimi. Predvidena je izgradnja lahkega nadkrtja po celotnem obodu parterja ter umestitev novih, samostojnih kiosov na vzhodni strani objekta pod klančino.

Arhitekturni biro STVAR | Globus - Osrednja knjižnica Kranj

Uporabljamo piškotke.

OK

Globus - Osrednja knjižnica Kranj

 • Investitor:


  Privatni

 • Lokacija:


  Kranj

 • Površina stavbe:


  10.000 m2

 • Kronologija:


  2005

Veleblagovnica Globus arhitekta Ravnikarja zaseda pomembno mesto v omejenem opusu slovenske moderne arhitekture. Kako za nadaljne rodove ohraniti izvorno arhitekturno misel in obenem predrugačiti vsebinski ustroj objekta?

Predlog ohranja značilno tripartitnost objekta (odprt parter - zaprto telo - lebdeča streha preko parkirišča v 3.nadstropju) ter delno tudi notranjo organizacijo prostora kot preplet posameznih neodvisnih enot.

Parter je odprt in omogoča medsebojno povezovanje različnih programov (knjigarna, kavarna, trgovina, restavracije) kot podpornih vsebin osrednji knjižnični dejavnosti, ki zaseda prvo in drugo nadstropje.

Obstoječa strojna oprema se zamenja in prestavi iz strehe v kletno etažo. Izpraznjen volumen tehničnega prostora se s predelavo nameni gostinski dejavnosti. Gostinskemu lokalu, do katerega je omogočen ločen dostop iz ulice ali parkirišča v tretjem nadstropju se nameni celotna streha, ki se preoblikue v sonaravno oblikovan gostinski vrt z izjemnim 360° pogledom na center Kranja oz. okoliško veduto.

Originalni arhitekturni izraz se ohranja. Objekt se energetsko sanira, armiranobetonska klančina se obnovi, poškodovane plošče iz cor-ten pločevine pa se nadomestijo z novimi. Predvidena je izgradnja lahkega nadkrtja po celotnem obodu parterja ter umestitev novih, samostojnih kiosov na vzhodni strani objekta pod klančino.