Arhitekturni biro STVAR | Poslovni kompleks Beričevo

Arhitekturni biro STVAR | Lokacija se nahaja na ravnini Beričevskega polja ob glavni cesti Črnuče - Litija. Prepoznane naravne in kulturne danosti, poleg programskih in funkcionalnih zahtev naročnika, tvorijo izhodišče arhitekturne zasnove in umestitve novega kompleksa v prostor. Kompozicijo kompleksa, ki jo smo jo predlagali v okviru javnega natečaja, tvorijo po programskih sklopih ločene stavbne mase, med seboj povezane s hrbtenico skupnega programa. Oblikovanje in pozicija posamezne stavbne mase v kompleksu odraža strukturo in organizacijsko logiko podjetja.

Arhitekturni biro STVAR | Poslovni kompleks Beričevo

Uporabljamo piškotke.

OK

Poslovni kompleks Beričevo

 • Investitor:


  ELES, d.o.o.

 • Lokacija:


  Beričevo

 • Površina:


  16.800 m2

 • Kronologija:


  2010 - javni arhitekturni natečaj

 • Ekipa:


  Marko Smrekar, Aleš Vodopivec, Nejc Trošt

Lokacija se nahaja na ravnini Beričevskega polja ob glavni cesti Črnuče - Litija. Prepoznane naravne in kulturne danosti, poleg programskih in funkcionalnih zahtev naročnika, tvorijo izhodišče arhitekturne zasnove in umestitve novega kompleksa v prostor. Kompozicijo kompleksa, ki jo smo jo predlagali v okviru javnega natečaja, tvorijo po programskih sklopih ločene stavbne mase, med seboj povezane s hrbtenico skupnega programa. Oblikovanje in pozicija posamezne stavbne mase v kompleksu odraža strukturo in organizacijsko logiko podjetja.