Arhitekturni biro STVAR | Osrednji prostor Radovljice

Arhitekturni biro STVAR | Občina želi pridobiti kvalitetne prostorske rešitve za središče mesta Radovljica, ki se sicer še vedno ureja z zazidalnim načrtom, nastalim na osnovi javnega natečaja z leta 1981, čeprav so so bili do danes izvedeni gradbeni posegi, ki osnovni urbanistični koncept kategorično zanikajo. Ideja vrtnega mesta in osrednje mestne avenije je bila do danes prizadeta s preseženimi merili novih objektov, z napačnim umeščanjem le-teh v prostor ter s selitvijo javnih programov na obrobje. Izgradnja novih prometnic sicer mestno središče osvoboja tranzitnega prometa, še vedno pa ostajajo urbanistična neskladja, problem mirujočega prometa in vprašanja umeščanja programov v samem upravno kulturnem središču mesta. Rešitev skuša ohraniti koncept vrtnega mesta, ohranja se dejanskemu stanju prilagojen predlog mestne avenije. Prepoznane so ključne točke v prostoru, kamor so umeščeni arhitekturni poudarki s predlogi ustreznih programov. Glede prometnih rešitev je podana celovita rešitev kolesarskega prometa, predlog nove avtobusne postaje ter možne pozicije javnih parkirišč oz. garažnih hiš. Vse predlagane rešitve omogočajo fazno izgradnjo brez radikalnih obsežnih posegov v obstoječe mestno tkivo.

Arhitekturni biro STVAR | Osrednji prostor Radovljice

Uporabljamo piškotke.

OK

Osrednji prostor Radovljice

 • Lokacija:


  Radovljica

 • Površina:


  8 ha

 • Ekipa:


  Marko Smrekar
  Aleš Vodopivec

Občina želi pridobiti kvalitetne prostorske rešitve za središče mesta Radovljica, ki se sicer še vedno ureja z zazidalnim načrtom, nastalim na osnovi javnega natečaja z leta 1981, čeprav so so bili do danes izvedeni gradbeni posegi, ki osnovni urbanistični koncept kategorično zanikajo.

Ideja vrtnega mesta in osrednje mestne avenije je bila do danes prizadeta s preseženimi merili novih objektov, z napačnim umeščanjem le-teh v prostor ter s selitvijo javnih programov na obrobje.

Izgradnja novih prometnic sicer mestno središče osvoboja tranzitnega prometa, še vedno pa ostajajo urbanistična neskladja, problem mirujočega prometa in vprašanja umeščanja programov v samem upravno kulturnem središču mesta.

Rešitev skuša ohraniti koncept vrtnega mesta, ohranja se dejanskemu stanju prilagojen predlog mestne avenije. Prepoznane so ključne točke v prostoru, kamor so umeščeni arhitekturni poudarki s predlogi ustreznih programov.

Glede prometnih rešitev je podana celovita rešitev kolesarskega prometa, predlog nove avtobusne postaje ter možne pozicije javnih parkirišč oz. garažnih hiš. Vse predlagane rešitve omogočajo fazno izgradnjo brez radikalnih obsežnih posegov v obstoječe mestno tkivo.

Osrednje mestne površine - sever
Osrednje mestne površine - sever
Osrednje mestne površine - jug
Osrednje mestne površine - jug
Avenija Gorenjska cesta
Avenija Gorenjska cesta
Avtobusna postaja - območje mešanega prometa
Avtobusna postaja - območje mešanega prometa
Grajski park z garažno hišo
Grajski park z garažno hišo
Donica - uvoz v garažno hišo
Donica - uvoz v garažno hišo
Natečaj - osrednje mestne površine - sever
Natečaj - osrednje mestne površine - sever
Natečaj - prostorska dominanta na vstopu v osrednji mestni prostor
Natečaj - prostorska dominanta na vstopu v osrednji mestni prostor
Natečaj - večnamenski objekt Partizan
Natečaj - večnamenski objekt Partizan
Natečaj - osrednje mestne površine - jug
Natečaj - osrednje mestne površine - jug
Natečaj - avtobusna postaja
Natečaj - avtobusna postaja
Natečaj - garažna hiša Donica
Natečaj - garažna hiša Donica
Natečaj - hotel Grajski dvor
Natečaj - hotel Grajski dvor