Arhitekturni biro STVAR | Green Oak Camping

Arhitekturni biro STVAR | Butični sezonski kamp, grajen po načelih trajnostnega in ekološkega turizma, z omejenim številom gostov, katerim bo na voljo vrhunska izkušnja bivanja v naravi. Funkcionalno zaokroženo območje kampa tvorita dve coni: (1.) vstopno servisno območje kampa ob južnem robu zemljišča ter (2.) območje kamp parcel in spremljevalnih dejavnosti na preostalem zemljišču. Vstopno servisno območje kampa konceptualno tvori kompozicija treh arhitekurnih elementov: (1.) ploščad = parkirišče s prometnima priključkoma na javno pot in z vstopno površino kampa; (2.) baza = oporni zid s stopniščem in ozelenjeno klančino v zaledju parkirišča, z integriranimi servisno-tehničnimi prostori kampa; (3.) paviljon = gostinska stavba postavljena previsno preko vogala baze, ki označuje glavni vhod in osrednji objekt kampa. Arhitekturna zasnova izhaja iz potrebe po zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest ob čim manjših posegih v konfiguracijo zemljišča. Celoten promet z osebnimi vozili zadrži ob obstoječi javni poti, območje kampa pa se nameni izključno pešcem in servisu z električnimi štirikolesniki. Geometrizirana ureditev parkirno-vstopne ploščadi z ozelenjenim opornim zidom v zaledju tvori zvezen terasni prehod grajene strukture v naravno vzenjanje terena. Skrito pogledom z javne poti se ob stavbi na izravnavi nad opornim zidom nahaja gostinska terasa z manjšim bazenom in ploščadjo za goste kampa. Pritlična paviljonska stavba, ki je umeščena na JZ vogalu terase nad opornim zidom, jasno izkazuje osrednjo vlogo humanega prostora, s svojo materialno zasnovo in podobo pa je izrazito zadržana in podrejena spokojnosti narave. Izravnava gostinske terase v zaledju prehaja v blago pobočje, kjer se pas zemljišča v skladu z zasnovo krajinske arhitekture nameni družabnim programom, ki se umirjajo od stavbe proti hudourniku ob zahodnem robu zemljišča (bazenska ploščad > otroško igrišče > piknik prostor > čebelnjak z apiterapijo > individualni prostori za terapevtsko-meditacijske aktivnosti). Višje ležeči teren je namenjen kamp parcelam in prostoru za gibalno-meditacijske aktivnosti.  

Arhitekturni biro STVAR | Green Oak Camping

Uporabljamo piškotke.

OK

Green Oak Camping

 • Lokacija:


  Radovljica - Dvorska vas

 • Investitor:


  Privatni

 • Površina objektov:


  600 m2 bruto

 • Zunanja ureditev:


  11.800 m2

 • Kronologija:


  2020: Arhitekturna zasnova za uskladitev prostorskega akta

Butični sezonski kamp, grajen po načelih trajnostnega in ekološkega turizma, z omejenim številom gostov, katerim bo na voljo vrhunska izkušnja bivanja v naravi.

Funkcionalno zaokroženo območje kampa tvorita dve coni: (1.) vstopno servisno območje kampa ob južnem robu zemljišča ter (2.) območje kamp parcel in spremljevalnih dejavnosti na preostalem zemljišču. Vstopno servisno območje kampa konceptualno tvori kompozicija treh arhitekurnih elementov: (1.) ploščad = parkirišče s prometnima priključkoma na javno pot in z vstopno površino kampa; (2.) baza = oporni zid s stopniščem in ozelenjeno klančino v zaledju parkirišča, z integriranimi servisno-tehničnimi prostori kampa; (3.) paviljon = gostinska stavba postavljena previsno preko vogala baze, ki označuje glavni vhod in osrednji objekt kampa.

Arhitekturna zasnova izhaja iz potrebe po zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest ob čim manjših posegih v konfiguracijo zemljišča. Celoten promet z osebnimi vozili zadrži ob obstoječi javni poti, območje kampa pa se nameni izključno pešcem in servisu z električnimi štirikolesniki. Geometrizirana ureditev parkirno-vstopne ploščadi z ozelenjenim opornim zidom v zaledju tvori zvezen terasni prehod grajene strukture v naravno vzenjanje terena. Skrito pogledom z javne poti se ob stavbi na izravnavi nad opornim zidom nahaja gostinska terasa z manjšim bazenom in ploščadjo za goste kampa. Pritlična paviljonska stavba, ki je umeščena na JZ vogalu terase nad opornim zidom, jasno izkazuje osrednjo vlogo humanega prostora, s svojo materialno zasnovo in podobo pa je izrazito zadržana in podrejena spokojnosti narave. Izravnava gostinske terase v zaledju prehaja v blago pobočje, kjer se pas zemljišča v skladu z zasnovo krajinske arhitekture nameni družabnim programom, ki se umirjajo od stavbe proti hudourniku ob zahodnem robu zemljišča (bazenska ploščad > otroško igrišče > piknik prostor > čebelnjak z apiterapijo > individualni prostori za terapevtsko-meditacijske aktivnosti). Višje ležeči teren je namenjen kamp parcelam in prostoru za gibalno-meditacijske aktivnosti.