Arhitekturni biro STVAR | Kamp Šobec

Arhitekturni biro STVAR | Obstoječi kamp je prepoznaven po svoji idilični legi ob Savi Doliniki, bajerju, izjemni kulisi okoliških gora ter popolni integriranosti v naravno okolje. Kvalitete, ki že vrsto let privabljajo obiskovalce iz cele Evrope. Projekt vsebuje ureditev (1) novega vstopnega območja z recepcijo, trgovino, večnamenskim prostorom in gostinsko ponudbo s pogledom na bajer, (2) prireditevnega prostora z restavracijo ter (3) skupno športno-rekreacijsko območje s športnimi igrišči, tematskim otroškim igriščem in nadgradnjo kopalne ponudbe s servisnim objektom z dvema lesenima pomoloma. Posege omejimo na dopolnjevanje obstoječih pozidav, volumni ne presegajo meril paviljonske arhitekture v zelenju. Prikazana je opcijska širitev kampa (4), ki jo investitor načrtuje na izredno občutljivem območju. Konfiguracija terena ter visoka poplavna ogroženost predstavljata iziv za postavitev sistema poti in t.i. glamping hišk dvignjeno od tal v pristno naravno okolje obstoječe vegetacije.

Arhitekturni biro STVAR | Kamp Šobec

Uporabljamo piškotke.

OK

Kamp Šobec

 • Lokacija:


  Lesce

 • Investitor:


  Šobec d.o.o. Lesce

 • Kronologija:


  2015 - vabljeni natečaj

 • Površina:


  1.355 m2 - stavbe
  21 ha - zunanja ureditev

Obstoječi kamp je prepoznaven po svoji idilični legi ob Savi Doliniki, bajerju, izjemni kulisi okoliških gora ter popolni integriranosti v naravno okolje. Kvalitete, ki že vrsto let privabljajo obiskovalce iz cele Evrope.

Projekt vsebuje ureditev (1) novega vstopnega območja z recepcijo, trgovino, večnamenskim prostorom in gostinsko ponudbo s pogledom na bajer, (2) prireditevnega prostora z restavracijo ter (3) skupno športno-rekreacijsko območje s športnimi igrišči, tematskim otroškim igriščem in nadgradnjo kopalne ponudbe s servisnim objektom z dvema lesenima pomoloma. Posege omejimo na dopolnjevanje obstoječih pozidav, volumni ne presegajo meril paviljonske arhitekture v zelenju.

Prikazana je opcijska širitev kampa (4), ki jo investitor načrtuje na izredno občutljivem območju. Konfiguracija terena ter visoka poplavna ogroženost predstavljata iziv za postavitev sistema poti in t.i. glamping hišk dvignjeno od tal v pristno naravno okolje obstoječe vegetacije.