Arhitekturni biro STVAR | RTV center za obveščanje Planica

Arhitekturni biro STVAR | Izsek poročila za gradnjo originalnega objekta iz leta 1972: ''Investitor objekta RTV Ljubljana je predvidel gradnjo začasnega objekta tlorisne izmere 24,00 × 8,00 m. Objekt bo dvoetažen oz. na severni strani troetažen. Objekt Centra za obveščanje je lociran v dolini planiških skakalnic na južnem delu izteka 160 m skakalnice zgrajene v letošnjem letu, na kateri se bo poleg ostalih tekmovanj odvijalo še prvo svetovno prvenstvo. Objekt je lociran glede na skakalnico v rahlem nagibu od osi skakalnice (ca 16°) vsled preglednosti leta in doskočišča te ''letalnice''. Zasnova objekta je podrejena potrebi za obveščanje gledalcev in poslušalcev ob priliki prenosa ali snemanja in služi namestitvi novinarskih in reporterskih ekip, namestitvi potrebnih aparatur za prenose, namestitvi in delu z aparaturami za napovedovanje, namestitvi kamer in delu s kamerami v manjšem priročnem studiju ter ostalim potrebam takega centra. V pogledu oblikovanja je objekt oblečena jeklena konstrukcija, ki prekinja lesene obloge z vertikalnimi okvirji. Leseno oblogo prekinjajo v horizontalnih pasovih steklene površine fiksnih in montažnih oken.'' Stavbišče prvotnega ''začasnega'' objekta iz l. 1972 danes predstavlja parc. št. 1327/2 k.o. Rateče, ob naknadnih prizidavah pa je bil razširjen še na del zemljišča s parc. št. 1327/8 k.o. Rateče. Originalni gabarit objekta se je povečal s treh na pet etaž (K+P+N1+N2+PS) z izvedbo dvokapne strehe in kompletne predelave fasadne podobe. Objekt, ki je bil v osnovi namenjen potrebam RTV prenosov tekem, je bil po predelavah uporabljan predvsem kot gostinski obrat. Odstranitev se načrtuje, ker je objekt tehnično dotrajan, lokacijsko in funkcionalno neskladen s celostno ureditvijo Nordijskega centra Planica in ni več v uporabi. V sklopu izdelave projektne dokumentacije odstranitve je bilo za potrebe arhiva kulturne dediščine potrebno izdelati tudi arhitekturni posnetek zadnjega stanja stavbe. Po odstranitvi objekta se teren začasno utrdi v ravnini okoliškega terena, do izvedbe končne ureditve v sklopu načrtovane gradnje namestitvene športno izobraževalne stavbe.   Vir fotografije originalnega stanja: skyscrapercity.com Vir fotografije stanja pred odstranitvijo: kraji.eu Viri fotografije odstranitve stavbe: skyscrapercity.com

Arhitekturni biro STVAR | RTV center za obveščanje Planica

Uporabljamo piškotke.

OK

RTV center za obveščanje Planica

 • Lokacija:


  Rateče - Planica

 • Investitor:


  Zavod za šport RS Planica

 • Površina:


  Stavba: 994 m2
  Zunanja ureditev: 1350 m2

 • Kronologija:


  Izgradnja: 1972
  Rekonstrukcija: 1994
  Načrt odstranitve: 2016
  Odstranitev: 2018

Izsek poročila za gradnjo originalnega objekta iz leta 1972:

''Investitor objekta RTV Ljubljana je predvidel gradnjo začasnega objekta tlorisne izmere 24,00 × 8,00 m. Objekt bo dvoetažen oz. na severni strani troetažen. Objekt Centra za obveščanje je lociran v dolini planiških skakalnic na južnem delu izteka 160 m skakalnice zgrajene v letošnjem letu, na kateri se bo poleg ostalih tekmovanj odvijalo še prvo svetovno prvenstvo. Objekt je lociran glede na skakalnico v rahlem nagibu od osi skakalnice (ca 16°) vsled preglednosti leta in doskočišča te ''letalnice''. Zasnova objekta je podrejena potrebi za obveščanje gledalcev in poslušalcev ob priliki prenosa ali snemanja in služi namestitvi novinarskih in reporterskih ekip, namestitvi potrebnih aparatur za prenose, namestitvi in delu z aparaturami za napovedovanje, namestitvi kamer in delu s kamerami v manjšem priročnem studiju ter ostalim potrebam takega centra. V pogledu oblikovanja je objekt oblečena jeklena konstrukcija, ki prekinja lesene obloge z vertikalnimi okvirji. Leseno oblogo prekinjajo v horizontalnih pasovih steklene površine fiksnih in montažnih oken.''

Stavbišče prvotnega ''začasnega'' objekta iz l. 1972 danes predstavlja parc. št. 1327/2 k.o. Rateče, ob naknadnih prizidavah pa je bil razširjen še na del zemljišča s parc. št. 1327/8 k.o. Rateče. Originalni gabarit objekta se je povečal s treh na pet etaž (K+P+N1+N2+PS) z izvedbo dvokapne strehe in kompletne predelave fasadne podobe. Objekt, ki je bil v osnovi namenjen potrebam RTV prenosov tekem, je bil po predelavah uporabljan predvsem kot gostinski obrat. Odstranitev se načrtuje, ker je objekt tehnično dotrajan, lokacijsko in funkcionalno neskladen s celostno ureditvijo Nordijskega centra Planica in ni več v uporabi. V sklopu izdelave projektne dokumentacije odstranitve je bilo za potrebe arhiva kulturne dediščine potrebno izdelati tudi arhitekturni posnetek zadnjega stanja stavbe. Po odstranitvi objekta se teren začasno utrdi v ravnini okoliškega terena, do izvedbe končne ureditve v sklopu načrtovane gradnje namestitvene športno izobraževalne stavbe.

 

Vir fotografije originalnega stanja: skyscrapercity.com

Vir fotografije stanja pred odstranitvijo: kraji.eu

Viri fotografije odstranitve stavbe: skyscrapercity.com

Originalno stanje, vir: skyscrapercity.com
Originalno stanje, vir: skyscrapercity.com
Stanje pred odstranitvijo, vir: kraji.eu
Stanje pred odstranitvijo, vir: kraji.eu
Odstranitev stavbe, vir: skyscrapercity.com
Odstranitev stavbe, vir: skyscrapercity.com