Arhitekturni biro STVAR | Olimpijski kopališki kompleks Obla Gorica, Radovljica, 1. faza

Arhitekturni biro STVAR | Klikni za opis zgodovine kopališča in načrtovanja rekonstrukcije celotnega kompleksa. 1. faza gradnje obravnava del kompleksa južno od olimpijskega bazena, kjer se je odstranilo obstoječe stavbe. Južni rob ploščadi olimpijskega bazena omeji nov dvoetažen objekt, ki se z ravno streho spoji s pobočjem Oble Gorice. S spodnjo etažo, ki je namenjena recepciji, garderobam in tehničnim prostorom, se navezuje na koto glavnega vhoda. Z gornjo etažo, ki je namenjena gostinskemu lokalu, se na severni strani navezuje na obstoječo ploščad olimpijskega bazena, na zahodni strani pa prehaja na streho novega notranjega bazena. Notranje dvoramno stopniščno jedro s prehodnim dvigalom v medetažah omogoča navezovanje čistih poti proti novemu notranjemu bazenu in v bodoče na 2. fazo gradnje, ko je na severni strani olimpijskega bazena načrtovana zrcalna ponovitev enake stavbne mase, obe pa se bosta povezali z ravno streho nad bazenu vzdolžnim stebriščem. Stavbni člen je zasnovan kot a.b. skelet s steklenimi in kovinskimi polnili ter dekorativno leseno fasadno oblogo iz alpskega macesna, s katero bo v 2. fazi nakazana koncetualna ločitev obeh stavbnih mas od veznega stebrišča. Oblikovno pestrost z uporabo kontrasta osnovnih materialov zadržano izražamo v izvedbi lesenih stropov v rastru betonskih nosilcev ter v notranji umestitvi nepomične lesene opreme v rastru betonskih stebrov. V teren med dvoetažnim objektom in avtokampom je bil umeščen nov notranji učno-terapevtski bazen s funkcionalno ločenimi sanitarijami avtokampa. Streha tega stavbnega člena, ki je v funkciji sončne in gostinske ploščadi, je zasnovana kot terasno stopničen prehod z zelenice zunanjega otroškega bazena na ploščad olimpijskega bazena, kar se zrcali tudi v ambientalni pestrosti notranjega prostora. Plošča terase vzdolž južnega roba sega preko vhodnega območja s čimer kompleksu dodelimo jasno nakazan dostojen vhod. Kompletna fasada, ki je pomaknjena pod nadstreške, je izvedena v alpskem macesnu, izpostavljeni konstrukcijski elementi pa v vidnem betonu. Pod nadstreškom vhodnega območja je zasnovan prehodni prostor med kampom in recepcijo ter med mestom in kopališčem. Ob postanku lahko opazujemo dogajanje v notranjem bazenu. Samostojno zunanje stopnišče omogoča ločen dostop na gostinsko teraso oz. v gostinki lokal, ki lahko obratuje tudi ločeno od bazenskega kompleksa. V razmiku novih stavbnih členov se nahaja blago stopnišče z neposrednim kontroliranim dostopom v zunanje območje kopališča mimo recepcije. V sklopu zunanje ureditve so v pobočju Oble Gorice urejene navezave terena na nov objekt, rekonstruirane pešpoti in sanirani vsi robni posegi gradnje. Vzdolž kampa je obnovljena obstoječa samostojna strojnica zunanjega otroškega bazena in integrirana v kopališki kompleks pod ploščadjo otroškega bazena ter s tlakovano potezo povezana na novi objekt. Glavno vstopno območje se na dostop iz mesta navezuje preko novega reliefnega stopnišča. Tako kot pri stavbi, je tudi pri grajeni zunanji ureditvi uporaba materialov omejena na beton (štokani betonski tlaki, stopnišča in klančine), kovino in les (ograje, ročaji in klopi).

Arhitekturni biro STVAR | Olimpijski kopališki kompleks Obla Gorica, Radovljica, 1. faza

Uporabljamo piškotke.

OK

Olimpijski kopališki kompleks Obla Gorica, Radovljica, 1. faza

 • Leto izvedbe:


  2023

 • Površina:


  Notranja 4025 m2 neto
  Zunanja 4035 m2 neto

 • Sodelujoči projektanti:


  Arhitektura: STVAR d.o.o., Marko Smrekar, Aleš Vodopivec, Ida Sedušak
  Gradbene konstrukcije: Franc Žugel, univ.dipl.inž.grad.
  Elektro inštalacije: ELDATA d.o.o.
  Strojne inštalacije, požarna varnost: I.S.P. d.o.o.
  Komunalna ureditev: DROMOS d.o.o.
  Bazenska tehnika: Controlmatik ABW d.o.o.

 • Investitor:


  Občina Radovljica

 • Izvajalec:


  VG5 d.o.o.

 • Nadzor:


  Domplan d.d.

 • Fotografije:


  Miran Kambič

Klikni za opis zgodovine kopališča in načrtovanja rekonstrukcije celotnega kompleksa.

1. faza gradnje obravnava del kompleksa južno od olimpijskega bazena, kjer se je odstranilo obstoječe stavbe. Južni rob ploščadi olimpijskega bazena omeji nov dvoetažen objekt, ki se z ravno streho spoji s pobočjem Oble Gorice. S spodnjo etažo, ki je namenjena recepciji, garderobam in tehničnim prostorom, se navezuje na koto glavnega vhoda. Z gornjo etažo, ki je namenjena gostinskemu lokalu, se na severni strani navezuje na obstoječo ploščad olimpijskega bazena, na zahodni strani pa prehaja na streho novega notranjega bazena. Notranje dvoramno stopniščno jedro s prehodnim dvigalom v medetažah omogoča navezovanje čistih poti proti novemu notranjemu bazenu in v bodoče na 2. fazo gradnje, ko je na severni strani olimpijskega bazena načrtovana zrcalna ponovitev enake stavbne mase, obe pa se bosta povezali z ravno streho nad bazenu vzdolžnim stebriščem. Stavbni člen je zasnovan kot a.b. skelet s steklenimi in kovinskimi polnili ter dekorativno leseno fasadno oblogo iz alpskega macesna, s katero bo v 2. fazi nakazana koncetualna ločitev obeh stavbnih mas od veznega stebrišča. Oblikovno pestrost z uporabo kontrasta osnovnih materialov zadržano izražamo v izvedbi lesenih stropov v rastru betonskih nosilcev ter v notranji umestitvi nepomične lesene opreme v rastru betonskih stebrov.

V teren med dvoetažnim objektom in avtokampom je bil umeščen nov notranji učno-terapevtski bazen s funkcionalno ločenimi sanitarijami avtokampa. Streha tega stavbnega člena, ki je v funkciji sončne in gostinske ploščadi, je zasnovana kot terasno stopničen prehod z zelenice zunanjega otroškega bazena na ploščad olimpijskega bazena, kar se zrcali tudi v ambientalni pestrosti notranjega prostora. Plošča terase vzdolž južnega roba sega preko vhodnega območja s čimer kompleksu dodelimo jasno nakazan dostojen vhod. Kompletna fasada, ki je pomaknjena pod nadstreške, je izvedena v alpskem macesnu, izpostavljeni konstrukcijski elementi pa v vidnem betonu.

Pod nadstreškom vhodnega območja je zasnovan prehodni prostor med kampom in recepcijo ter med mestom in kopališčem. Ob postanku lahko opazujemo dogajanje v notranjem bazenu. Samostojno zunanje stopnišče omogoča ločen dostop na gostinsko teraso oz. v gostinki lokal, ki lahko obratuje tudi ločeno od bazenskega kompleksa. V razmiku novih stavbnih členov se nahaja blago stopnišče z neposrednim kontroliranim dostopom v zunanje območje kopališča mimo recepcije. V sklopu zunanje ureditve so v pobočju Oble Gorice urejene navezave terena na nov objekt, rekonstruirane pešpoti in sanirani vsi robni posegi gradnje. Vzdolž kampa je obnovljena obstoječa samostojna strojnica zunanjega otroškega bazena in integrirana v kopališki kompleks pod ploščadjo otroškega bazena ter s tlakovano potezo povezana na novi objekt. Glavno vstopno območje se na dostop iz mesta navezuje preko novega reliefnega stopnišča. Tako kot pri stavbi, je tudi pri grajeni zunanji ureditvi uporaba materialov omejena na beton (štokani betonski tlaki, stopnišča in klančine), kovino in les (ograje, ročaji in klopi).

Vhodna fasada, spodaj na nivoju mestnega dostopa, zgoraj na nivoju ploščadi olimpijskega bazena.
Vhodna fasada, spodaj na nivoju mestnega dostopa, zgoraj na nivoju ploščadi olimpijskega bazena.
V razmiku novih stavbnih členov se nahaja blago stopnišče z neposrednim kontroliranim dostopom v zunanje območje kopališča.
V razmiku novih stavbnih členov se nahaja blago stopnišče z neposrednim kontroliranim dostopom v zunanje območje kopališča.
Vhodna fasada, levo prehod v avtokamp.
Vhodna fasada, levo prehod v avtokamp.
Pod nadstreškom vhodnega območja je zasnovan prehodni prostor med kampom in recepcijo ter med mestom in kopališčem. Ob postanku lahko opazujemo dogajanje v notranjem bazenu (levo).
Pod nadstreškom vhodnega območja je zasnovan prehodni prostor med kampom in recepcijo ter med mestom in kopališčem. Ob postanku lahko opazujemo dogajanje v notranjem bazenu (levo).
Recepcija v prepletu poti med mestom, bazeni in gostinskim lokalom.
Recepcija v prepletu poti med mestom, bazeni in gostinskim lokalom.
Recepcija, pogled proti glavnemu vhodu.
Recepcija, pogled proti glavnemu vhodu.
Oblikovno pestrost tvorimo z uporabo kontrasta osnovnih materialov, z izvedbo lesenih stropov v rastru betonskih nosilcev ter z umestitvijo nepomične lesene opreme v rastru betonskih stebrov.
Oblikovno pestrost tvorimo z uporabo kontrasta osnovnih materialov, z izvedbo lesenih stropov v rastru betonskih nosilcev ter z umestitvijo nepomične lesene opreme v rastru betonskih stebrov.
Restavracija se s pogledi odpira protim mestu na eni ter proti bazenu na drugi strani.
Restavracija se s pogledi odpira protim mestu na eni ter proti bazenu na drugi strani.
Postrežni pult, načrtovan v soglasju z arhitekturo
Postrežni pult, načrtovan v soglasju z arhitekturo
Terasno stopničena streha novega notranjega bazena se zrcali tudi v ambientalni pestrosti notranjega prostora.
Terasno stopničena streha novega notranjega bazena se zrcali tudi v ambientalni pestrosti notranjega prostora.
Ob postanku pod nadstreškom vhodnega območja lahko opazujemo dogajanje v notranjem bazenu.
Ob postanku pod nadstreškom vhodnega območja lahko opazujemo dogajanje v notranjem bazenu.
Lesene niše za počitek.
Lesene niše za počitek.
Funkcionalno osmišljena streha notranjega bazena in obenem blago stopničen prehod z zelenice na ploščad olimpijskega bazena.
Funkcionalno osmišljena streha notranjega bazena in obenem blago stopničen prehod z zelenice na ploščad olimpijskega bazena.
V sklopu zunanje ureditve je vzdolž kampa obnovljena obstoječa samostojna strojnica zunanjega otroškega bazena (skrajno levo) in integrirana v kopališki kompleks pod ploščadjo otroškega bazena ter s tlakovano potezo povezana na novi objekt.
V sklopu zunanje ureditve je vzdolž kampa obnovljena obstoječa samostojna strojnica zunanjega otroškega bazena (skrajno levo) in integrirana v kopališki kompleks pod ploščadjo otroškega bazena ter s tlakovano potezo povezana na novi objekt.
Shematski prikaz faznosti gradnje kompleksa
Shematski prikaz faznosti gradnje kompleksa
Rez vzhod-zahod
Rez vzhod-zahod
Rez sever-jug
Rez sever-jug
Tloris spodnje etaže
Tloris spodnje etaže
Tloris zgornje etaže
Tloris zgornje etaže