Arhitekturni biro STVAR | Zdravstvena postaja Tezno

Arhitekturni biro STVAR | Obseg vseh javnih funkcij, ki se s to nalogo umeščajo v dano območje, skupaj z obstoječo osnovno šolo in načrtovano športno infrastrukturo odpirajo možnosti za vzpostavitev novega urbanega centra, v osi med drobno stanovanjsko gradnjo na JV in ­blokovsko gradnjo na SZ strani Teznega. Izjemno kvaliteto območju nudi lega ob robu Stražunskega gozda, ne zgolj zaradi svoje naravne kulise, pač pa je moč vzpostaviti nove rekreacijsko-izobraževalne povezave med mestom in naravo ter tako nadgraditi bivanjske kvalitete kot protiutež poslovno-industrijskemu območju JZ preko Ptujske ceste. Mikrolokacijo obvladuje stavba osnovne šole (OŠ) s svojo neubranostjo velikih stavbnih lamel, položenih v parkovno negovano parcelo vzdolž Prekmurske ulice. Motorni promet OŠ se vrši na zahodni strani, JV stran pa je namenjena pešcu in dostopu z javnim potniškim prometom. Parkovno območje pešča želimo ohraniti in smiselno povezati z našim območjem, zato obstoječi koncept šolskega kompleksa interpretiramo z zrcaljenjem na naše območje. Zdravstveno postajo (ZP) zasnujemo kot dve razklenjeni lameli, ki navidezno nizata nadaljevanje stavbnega ritma šolskega kompleksa proti ortogonalni postavitvi vzdolž Prekmurske ulice oz. vzdolžni postavitvi z Ul. Heroja Nandeta. Center obrata stavbnih lamel predstavlja načrtovani objekt Četrtnega centra (ČC), katerega najosnovnejša oblika je pogojevana tako urbanistično kot simbolično. Center = krog. Motorni promet umaknemo v skrajni JV rob območja 1, z neposredno navezavo v območje 2. Celotna površina ob Prekmurski ulici med OŠ, ČC in ZP je tako poenotena v parkovno območje namenjeno pešcu, stavbe pa so konceptualno postavljene v zelenje. Glavni vrvež urbanega dogajanja pa se zgodi na drugi strani območja, proti Stražunu. Ker so glavne parkirne površine načrtovane v območju 2, se v končni ureditvi s te strani vrši tudi večina dostopov obiskovalcev. Lamelne nize parkirišč, ki se v tlakovani strukturi umirjajo proti naravi, povezujeta poti z opcijami peš navezav med Stražunom, Ul. Heroja Nandeta in območjem 1. V preseku zunanjih površin ZP, lekarne, ČC, športnega igrišča in dostopa s parkirišč se zato zdi logična ureditev trga, ki ga razumemo kot novi urbani center Teznega.

Arhitekturni biro STVAR | Zdravstvena postaja Tezno

Uporabljamo piškotke.

OK

Zdravstvena postaja Tezno

 • Lokacija:


  Maribor - Tezno

 • Investitor:


  Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

 • Površina stavb::


  Zdravstvena postaja: 6.000 m2 neto
  Četrtni center: 2.600 m2 neto

 • Zunanja ureditev:


  13.800 m2

 • Kronologija::


  2020: Javni arhitekturni natečaj

Obseg vseh javnih funkcij, ki se s to nalogo umeščajo v dano območje, skupaj z obstoječo osnovno šolo in načrtovano športno infrastrukturo odpirajo možnosti za vzpostavitev novega urbanega centra, v osi med drobno stanovanjsko gradnjo na JV in ­blokovsko gradnjo na SZ strani Teznega. Izjemno kvaliteto območju nudi lega ob robu Stražunskega gozda, ne zgolj zaradi svoje naravne kulise, pač pa je moč vzpostaviti nove rekreacijsko-izobraževalne povezave med mestom in naravo ter tako nadgraditi bivanjske kvalitete kot protiutež poslovno-industrijskemu območju JZ preko Ptujske ceste.

Mikrolokacijo obvladuje stavba osnovne šole (OŠ) s svojo neubranostjo velikih stavbnih lamel, položenih v parkovno negovano parcelo vzdolž Prekmurske ulice. Motorni promet OŠ se vrši na zahodni strani, JV stran pa je namenjena pešcu in dostopu z javnim potniškim prometom. Parkovno območje pešča želimo ohraniti in smiselno povezati z našim območjem, zato obstoječi koncept šolskega kompleksa interpretiramo z zrcaljenjem na naše območje.

Zdravstveno postajo (ZP) zasnujemo kot dve razklenjeni lameli, ki navidezno nizata nadaljevanje stavbnega ritma šolskega kompleksa proti ortogonalni postavitvi vzdolž Prekmurske ulice oz. vzdolžni postavitvi z Ul. Heroja Nandeta. Center obrata stavbnih lamel predstavlja načrtovani objekt Četrtnega centra (ČC), katerega najosnovnejša oblika je pogojevana tako urbanistično kot simbolično. Center = krog.

Motorni promet umaknemo v skrajni JV rob območja 1, z neposredno navezavo v območje 2. Celotna površina ob Prekmurski ulici med OŠ, ČC in ZP je tako poenotena v parkovno območje namenjeno pešcu, stavbe pa so konceptualno postavljene v zelenje. Glavni vrvež urbanega dogajanja pa se zgodi na drugi strani območja, proti Stražunu. Ker so glavne parkirne površine načrtovane v območju 2, se v končni ureditvi s te strani vrši tudi večina dostopov obiskovalcev. Lamelne nize parkirišč, ki se v tlakovani strukturi umirjajo proti naravi, povezujeta poti z opcijami peš navezav med Stražunom, Ul. Heroja Nandeta in območjem 1. V preseku zunanjih površin ZP, lekarne, ČC, športnega igrišča in dostopa s parkirišč se zato zdi logična ureditev trga, ki ga razumemo kot novi urbani center Teznega.