Arhitekturni biro STVAR | rekonstrukcija hiše LVA

Arhitekturni biro STVAR |   Obstoječa stavba je štiri-etažna, zaradi lege v pobočju je klet na zahodni strani popolnoma vkopana, na vzhodni strani pa je teren pod nivojem tlaka kleti. Višinsko razliko v terenu vzdolž vzhodne strani zemljišča premošča oporni zid in vkopana garaža. Glavni vhod v stanovanjsko stavbo je na zahodni strani pritličja, sekundarni vhod pa je na vzhodni strani kleti. V zatečenem stanju je na JV strani parcele izvedena asfaltirana klančina, ki kletno etažo z garažo povezuje z javno cesto. Rekonstrukcija stavbe se načrtuje predvsem zaradi funkcionalno neustrezne notranje zasnove. Obenem se izvede energetska sanacija fasadnega ovoja in strehe ter obnovi vse inštalacije. Končna podoba stavbe je zasnovana kot sodobna interpretacija klasične alpske hiše z zidano bazo, lesenimi zatrepi, balkoni in gankom ter simetrično dvokapno streho krito z betonskim špičakom. Del stavbe bo namenjen stanovanju, del pa se bo lahko oddajal v turistične namene. Omogočena bo uporaba celotne stavbe kot ene enote, s premišljeno zasnovo komunikacijskega jedra pa je možna enostavna delitev na ločene manjše enote. Osnovni namen prenove zunanje ureditve je zagotovitev parkirnih mest in varnega obračanja vozil znotraj zemljišča z nameravano gradnjo. Dostop osebnih vozil do garaže v kleti se ukine, namesto asfaltne klančine pa se v terenu uredi stopnišče s klančino za kolesa. Zemljišče na nivoju kleti se preuredi v zelenico in delno tlakuje kot terasa. Obstoječa garaža se ohrani za shranjevanje koles, vizualno pa se integrira pod parkirišče na njeni strehi. Za izvedbo parkirišča nad garažo se načrtuje oporni zid, s katero se kota parkirišča izravna s koto javne ceste. Arhitekturna zasnova rekonstrukcije stavbe in zunanje ureditve se podreja izjemni lokaciji, s panoramskim razgledom od Karavank, preko Blejskega jezera do Jelovice.  

Arhitekturni biro STVAR | rekonstrukcija hiše LVA

Uporabljamo piškotke.

OK

rekonstrukcija hiše LVA

 • Lokacija:


  Bled

 • Investitor:


  Privatni

 • Površina:


  Hiša 470 m2
  Garaža 22 m2
  Zunanja ureditev 436 m2

 • Kronologija:


  Projekt 2017-2019

 

Obstoječa stavba je štiri-etažna, zaradi lege v pobočju je klet na zahodni strani popolnoma vkopana, na vzhodni strani pa je teren pod nivojem tlaka kleti. Višinsko razliko v terenu vzdolž vzhodne strani zemljišča premošča oporni zid in vkopana garaža. Glavni vhod v stanovanjsko stavbo je na zahodni strani pritličja, sekundarni vhod pa je na vzhodni strani kleti. V zatečenem stanju je na JV strani parcele izvedena asfaltirana klančina, ki kletno etažo z garažo povezuje z javno cesto.

Rekonstrukcija stavbe se načrtuje predvsem zaradi funkcionalno neustrezne notranje zasnove. Obenem se izvede energetska sanacija fasadnega ovoja in strehe ter obnovi vse inštalacije. Končna podoba stavbe je zasnovana kot sodobna interpretacija klasične alpske hiše z zidano bazo, lesenimi zatrepi, balkoni in gankom ter simetrično dvokapno streho krito z betonskim špičakom. Del stavbe bo namenjen stanovanju, del pa se bo lahko oddajal v turistične namene. Omogočena bo uporaba celotne stavbe kot ene enote, s premišljeno zasnovo komunikacijskega jedra pa je možna enostavna delitev na ločene manjše enote.

Osnovni namen prenove zunanje ureditve je zagotovitev parkirnih mest in varnega obračanja vozil znotraj zemljišča z nameravano gradnjo. Dostop osebnih vozil do garaže v kleti se ukine, namesto asfaltne klančine pa se v terenu uredi stopnišče s klančino za kolesa. Zemljišče na nivoju kleti se preuredi v zelenico in delno tlakuje kot terasa. Obstoječa garaža se ohrani za shranjevanje koles, vizualno pa se integrira pod parkirišče na njeni strehi. Za izvedbo parkirišča nad garažo se načrtuje oporni zid, s katero se kota parkirišča izravna s koto javne ceste.

Arhitekturna zasnova rekonstrukcije stavbe in zunanje ureditve se podreja izjemni lokaciji, s panoramskim razgledom od Karavank, preko Blejskega jezera do Jelovice.

 

Pogled s severa
Pogled s severa
Pogled z juga
Pogled z juga
Mansarda
Mansarda
Stanje pred rekonstrukcijo
Stanje pred rekonstrukcijo
Stanje pred rekonstrukcijo
Stanje pred rekonstrukcijo