Arhitekturni biro STVAR | Namestitvena športno izobraževalna stavba Planica

Arhitekturni biro STVAR | Ob južnem robu doskočišča Letalnice bratov Gorišek, kjer je bila v letu 2018 odstranjena stavba ''RTV center za obveščanje Planica'', se načrtuje nova večnamenska stavba s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Osnovna namembnost stavbe bo služila namestitvi in izobraževanju profesionalnih športnikov, proste gostinske kapacitete pa bodo na voljo tudi rekreativnim športnikom in turistom. Kot dopolnilna dejavnost se v stavbi načrtuje samopostrežna prodajalna z živili in okrepčevalnico. Del stavbe bo namenjen servisnim dejavnostim NC Planica za shranjevanje oz. garažiranje tehnične opreme. Zunanja ureditev, poleg funkcionalih površin stavbe, obsega še izvedbo tribun južnega dela doskočišča Letalnice. Arhitekturna zasnova in prostorska umestitev sledi konceptu celostne ureditve NC Planica, kjer je postavitev servisnih stavb (Čaplja - izvedeno, Kavka – projekt, obravnavana stavba) potisnjena ob prevoj doline v pobočje, stavbe pa so členjene na bazo (delno vkopani kletni del) in telo z enokapno streho (postavljeno na bazo). Čelo baze (vzhodna fasada kleti) je oblikovano v vidnem betonu, z izpostavljenimi liki dostopov v garažo, gostinski del objekta in trgovski del objekta. Baza je na severni strani podaljšana v oporni zid s tribuno, ki se z nivoja pritličja blago spušča proti doskočišču Letalnice, tribuna iz betonskih klad pa se na zahodni strani prosto spoji s pobočjem. Podobno je baza na južni strani podaljšana v oporni zid, s pomočjo katerega se naveže blago vpenjajoč teren izpred dostopne ploščadi na nivoju kleti proti pritličju. Teme baze označuje betonsko korito, ki tvori nadstrešek nad vhodi s ploščadi in klop terase pritličja. Podoba troetažnega telesa nad bazo s fasadno opno v kombinaciji stekla in lesa sledi obstoječi stavbi Čaplja. Stavbna masa je kompaktna pravokotna, enokapna streha naklona 30° pa konceptualno sledi naklonu pobočja. Zaradi izkoriščanja terenske konfiguracije je stavba izmaknjena glede na os Letalnice, kljub temu pa se z osjo Letalnice uskladi del ploskve severne fasade in konfiguracija tribun. Glavna dostopna ploščad je načrtovana na nivoju vhodov v bazo v litem strukturiranem betonu, katerega podoba se najbolj pristno zlije z gruščimi površinami območja. Zaledje opornega zidu tvori teraso pritličja, ki je v stiku s stavbo in do tribune tlakovana z betonskimi ploščami. Tribune severno od dostopne ploščadi do doskočišča Letalnice so izvedene v terenski konfiguraciji in se navezujejo na krajinsko ureditev obstoječega južnega robu amfiteatra Letalnice na vzhodni strani struge hudournika.

Arhitekturni biro STVAR | Namestitvena športno izobraževalna stavba Planica

Uporabljamo piškotke.

OK

Namestitvena športno izobraževalna stavba Planica

 • Lokacija::


  Rateče - Planica

 • Investitor::


  Zavod za šport RS Planica

 • Površina::


  Stavba 2096 m2
  Zunanja ureditev 1869 m2

 • Kronologija::


  Idejna zasnova 2019

Ob južnem robu doskočišča Letalnice bratov Gorišek, kjer je bila v letu 2018 odstranjena stavba ''RTV center za obveščanje Planica'', se načrtuje nova večnamenska stavba s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Osnovna namembnost stavbe bo služila namestitvi in izobraževanju profesionalnih športnikov, proste gostinske kapacitete pa bodo na voljo tudi rekreativnim športnikom in turistom. Kot dopolnilna dejavnost se v stavbi načrtuje samopostrežna prodajalna z živili in okrepčevalnico. Del stavbe bo namenjen servisnim dejavnostim NC Planica za shranjevanje oz. garažiranje tehnične opreme. Zunanja ureditev, poleg funkcionalih površin stavbe, obsega še izvedbo tribun južnega dela doskočišča Letalnice.

Arhitekturna zasnova in prostorska umestitev sledi konceptu celostne ureditve NC Planica, kjer je postavitev servisnih stavb (Čaplja - izvedeno, Kavka – projekt, obravnavana stavba) potisnjena ob prevoj doline v pobočje, stavbe pa so členjene na bazo (delno vkopani kletni del) in telo z enokapno streho (postavljeno na bazo). Čelo baze (vzhodna fasada kleti) je oblikovano v vidnem betonu, z izpostavljenimi liki dostopov v garažo, gostinski del objekta in trgovski del objekta. Baza je na severni strani podaljšana v oporni zid s tribuno, ki se z nivoja pritličja blago spušča proti doskočišču Letalnice, tribuna iz betonskih klad pa se na zahodni strani prosto spoji s pobočjem. Podobno je baza na južni strani podaljšana v oporni zid, s pomočjo katerega se naveže blago vpenjajoč teren izpred dostopne ploščadi na nivoju kleti proti pritličju. Teme baze označuje betonsko korito, ki tvori nadstrešek nad vhodi s ploščadi in klop terase pritličja. Podoba troetažnega telesa nad bazo s fasadno opno v kombinaciji stekla in lesa sledi obstoječi stavbi Čaplja. Stavbna masa je kompaktna pravokotna, enokapna streha naklona 30° pa konceptualno sledi naklonu pobočja. Zaradi izkoriščanja terenske konfiguracije je stavba izmaknjena glede na os Letalnice, kljub temu pa se z osjo Letalnice uskladi del ploskve severne fasade in konfiguracija tribun.

Glavna dostopna ploščad je načrtovana na nivoju vhodov v bazo v litem strukturiranem betonu, katerega podoba se najbolj pristno zlije z gruščimi površinami območja. Zaledje opornega zidu tvori teraso pritličja, ki je v stiku s stavbo in do tribune tlakovana z betonskimi ploščami. Tribune severno od dostopne ploščadi do doskočišča Letalnice so izvedene v terenski konfiguraciji in se navezujejo na krajinsko ureditev obstoječega južnega robu amfiteatra Letalnice na vzhodni strani struge hudournika.

Pogled s severo-vzhoda
Pogled s severo-vzhoda
Pogled z jugo-vzhoda
Pogled z jugo-vzhoda
Osrednji prostor pritličja
Osrednji prostor pritličja