Arhitekturni biro STVAR | Turistično nakupovalni center Tivoli

Arhitekturni biro STVAR | Lokacija se s prometnega in tržnega stališča nahaja na atraktivni točki ob izvozu Lesce - Bled na avtocestnem odseku Ljubljana - Jesenice. Predvideni programi vsebujejo šport in rekreacijo (squash, bowling), trgovsko in poslovno dejavnost (trgovski lokali, pisarne), gostinstvo (dnevni bar, restavracija, diskoteka) in igralnico (casino). Stavbna kompozicija sestoji iz programsko ločenih in medsebojno komunikacijsko povezanihvolumnov. Prometna logika se odraža v sami anatomiji objekta, saj vzporedno z avtocestno linijo, postavimo glavno komunikacijsko os objekta, ki nivojsko poveže različne programe hibridne zgradbe. Izbira materiala sledi misli o začasni arhitekturi, ovoju za obcestno skladiščenje in prodajo trgovskega blaga (kontejner), ciklično zabavo (casino = cirkus), v izrazu stalno spreminjajoč organizem (nočni atraktor + orientir v prostoru). Velikanski bill-board. Kljub terminom kot so globalnost, brezmejnost, pretočnost, začasnost, nestalnost, dinamičnost, s katerimi opisujemo duh časa, pa tranzicijskim obiskovalcem v zavest vtisnemo podobe mesta postanka, ki sekvenčno prodirajo v notranjost objekta (Karavanke, Julijske Alpe, Pokljuka, Jelovica). Vzpostavljamo trdnejšo identifikacijsko vez sodobnega potrošnika s komercialnim objektom.

Arhitekturni biro STVAR | Turistično nakupovalni center Tivoli

Uporabljamo piškotke.

OK

Turistično nakupovalni center Tivoli

 • Lokacija:


  Lesce

 • Investitor:


  Privatni

 • Kronologija:


  2008 - idejna zasnova in sprememba prostorskega akta

 • Površina:


  Objekti 8.950 m2
  Zunanja ureditev 10.000 m2

Lokacija se s prometnega in tržnega stališča nahaja na atraktivni točki ob izvozu Lesce - Bled na avtocestnem odseku Ljubljana - Jesenice. Predvideni programi vsebujejo šport in rekreacijo (squash, bowling), trgovsko in poslovno dejavnost (trgovski lokali, pisarne), gostinstvo (dnevni bar, restavracija, diskoteka) in igralnico (casino). Stavbna kompozicija sestoji iz programsko ločenih in medsebojno komunikacijsko povezanihvolumnov. Prometna logika se odraža v sami anatomiji objekta, saj vzporedno z avtocestno linijo, postavimo glavno komunikacijsko os objekta, ki nivojsko poveže različne programe hibridne zgradbe. Izbira materiala sledi misli o začasni arhitekturi, ovoju za obcestno skladiščenje in prodajo trgovskega blaga (kontejner), ciklično zabavo (casino = cirkus), v izrazu stalno spreminjajoč organizem (nočni atraktor + orientir v prostoru). Velikanski bill-board. Kljub terminom kot so globalnost, brezmejnost, pretočnost, začasnost, nestalnost, dinamičnost, s katerimi opisujemo duh časa, pa tranzicijskim obiskovalcem v zavest vtisnemo podobe mesta postanka, ki sekvenčno prodirajo v notranjost objekta (Karavanke, Julijske Alpe, Pokljuka, Jelovica). Vzpostavljamo trdnejšo identifikacijsko vez sodobnega potrošnika s komercialnim objektom.