Arhitekturni biro STVAR | Vstopno središče soteske Vintgar

Arhitekturni biro STVAR | Investitor želi za rešitev lastne prostorske problematike in z vizijo razvoja lokalnega turizma spremeniti namembnost in rekonstruirati nekdanjo industrijsko stavbo Vezenin s pripadajočo zunanjo ureditvijo ob reki Radovni. Rekonstruirana stavba bo namenjena zaposlenim TD Gorje in njihovim strankam oz. obiskovalcem. Predvsem za številne tuje turiste, ki obiskujejo sotesko Vintgar, je v sklopu dostopa do rekonstruirane stavbe načrtovano novo avtobusno postajališče. Zaradi konfiguracije terena in predvidenega avtobusnega postajališča sta načrtovana glavna vhoda v pritličju in nadstropju, kljub temu pa za osnovno funkcioniranje stavbe zadostuje vhod v pritličju. Z izvedbo obeh vhodov bi stavba postala prehodna dinamična tvorba, kjer bi bilo možno organizirati vodeno pot obiskovalca s povezavo razstaviščnih, izobraževalnih in gostinskih programov. Glavni vhod v pritličju se nahaja v sklopu JZ fasade. Tu se z delno dematerializacijo etaže formira nadkritje z novim dostojnejšim glavnim vhodom, obenem pa se ustvari navidezno povečan javni trg pred stavbo. V težišču pritličja se nahaja gostinsko-informacijski pult, pred njim pa avla, ki po obegu lahko sprejme avtobusno skupino. Severni del pritličja, kjer se odpirajo najlepši pogledi vzdolž Radovne, je namenjen gostinskemu lokalu z izhodi na teraso. Osrednji del v zaledju pulta je namenjen sanitarijam, JZ del pa servisnim prostorom z lastnimi pomožnimi vhodi od zunaj. Nadstropje, ki je namenjenu razstavam, je vizualno povezano s priličjem preko osrednjega dvovišinskega zračnega prostora, sicer pa preko večjega novega komunkacijskega jedra, ki se navezuje na opcijski sekundarni vhod v nadstropju. Obstoječi objekt je tlorisno členjen, etažnosti P+N, konstrukcija je v kombinaciji a.b. in opeke. Strešna konstrukcija je lesena položna dvokapnica. Zaradi slabega konstrukcijskega stanja temeljev in neustrezne funkcionalne zasnove, se odstrani in nadomesti komunikacijsko jedro, tako da bo obod stavbe zvezno poenoten. Višinski gabarit in zasnova strehe se ne spreminjata, streha se v obstoječi liniji naveže nad novo komunkacijsko jedro. Oblikovanje rekonstruirane stavbe je zadržano, predvsem z uporabo osnovnih materialov lesa in ometa, ki že v medsebojnem konstrastu nudita zadostno ambientalno pestrost, značilno za alpsko okolje. Določene kvalitetne prvine obstoječega objekta se uporabijo in izpostavijo, ostale manj kvalitetne se spremenijo ali nevpadljivo ohranijo. Med prepoznanimi kvalitetami je izrazit ritem odprtin severne fasade objekta, ki se ohrani in nadgradi s povečanjem odprtin s pogledi proti Radovni. Oblikovno, programsko in konstrukcijsko intervencijo predstavlja tudi dematerializacija dela pritličja na zahodni strani objekta z namenom formiranja vstopnega prostora ter odpiranja pogledov z vstopnega trga proti gostinski terasi ob rečnem prostoru. Vstopni trg tvori enotno tlakovano površino, ki povezuje zahodno vhodno fasado stavbe z lokalno cesto. Konfiguracija se ureja s stopničenjem trga, s čimer se tvorijo sedišča za obiskovalce in ustvarja meja med površinami za pešče in motorni promet. V pobočju južno od glavnega objekta se načrtujejo delno vkopane nadstrešnice za zadostitev servisnih potreb glavnega objekta. Pot med nadstrešnicami in južno fasado glavnega objekta je tlakovana in od vstopnega trga višinsko ločena tako, da se zaradi konfiguracije izvede enostavnejša navezava prometnega priključka na lokalno cesto. Za ureditev trajnostne mobilnosti, v smislu dostopa strank z javnim prometom, se v pobočju južno od glavnega objekta v sklopu lokalne ceste načrtuje izvedba novega avtobusnega postajališča, z neposrednim nivojskim prehodom do nadstropja stavbe preko novega mostiča.

Arhitekturni biro STVAR | Vstopno središče soteske Vintgar

Uporabljamo piškotke.

OK

Vstopno središče soteske Vintgar

 • Lokacija:


  Podhom, občina Gorje

 • Investitor:


  TD Gorje

 • Površina:


  Stavba 936 m2 neto
  Zunanja ureditev 1700 m2

 • Kronologija:


  IDZ: 2020
  IZP: 2022

Investitor želi za rešitev lastne prostorske problematike in z vizijo razvoja lokalnega turizma spremeniti namembnost in rekonstruirati nekdanjo industrijsko stavbo Vezenin s pripadajočo zunanjo ureditvijo ob reki Radovni. Rekonstruirana stavba bo namenjena zaposlenim TD Gorje in njihovim strankam oz. obiskovalcem. Predvsem za številne tuje turiste, ki obiskujejo sotesko Vintgar, je v sklopu dostopa do rekonstruirane stavbe načrtovano novo avtobusno postajališče. Zaradi konfiguracije terena in predvidenega avtobusnega postajališča sta načrtovana glavna vhoda v pritličju in nadstropju, kljub temu pa za osnovno funkcioniranje stavbe zadostuje vhod v pritličju. Z izvedbo obeh vhodov bi stavba postala prehodna dinamična tvorba, kjer bi bilo možno organizirati vodeno pot obiskovalca s povezavo razstaviščnih, izobraževalnih in gostinskih programov. Glavni vhod v pritličju se nahaja v sklopu JZ fasade. Tu se z delno dematerializacijo etaže formira nadkritje z novim dostojnejšim glavnim vhodom, obenem pa se ustvari navidezno povečan javni trg pred stavbo. V težišču pritličja se nahaja gostinsko-informacijski pult, pred njim pa avla, ki po obegu lahko sprejme avtobusno skupino. Severni del pritličja, kjer se odpirajo najlepši pogledi vzdolž Radovne, je namenjen gostinskemu lokalu z izhodi na teraso. Osrednji del v zaledju pulta je namenjen sanitarijam, JZ del pa servisnim prostorom z lastnimi pomožnimi vhodi od zunaj. Nadstropje, ki je namenjenu razstavam, je vizualno povezano s priličjem preko osrednjega dvovišinskega zračnega prostora, sicer pa preko večjega novega komunkacijskega jedra, ki se navezuje na opcijski sekundarni vhod v nadstropju.

Obstoječi objekt je tlorisno členjen, etažnosti P+N, konstrukcija je v kombinaciji a.b. in opeke. Strešna konstrukcija je lesena položna dvokapnica. Zaradi slabega konstrukcijskega stanja temeljev in neustrezne funkcionalne zasnove, se odstrani in nadomesti komunikacijsko jedro, tako da bo obod stavbe zvezno poenoten. Višinski gabarit in zasnova strehe se ne spreminjata, streha se v obstoječi liniji naveže nad novo komunkacijsko jedro. Oblikovanje rekonstruirane stavbe je zadržano, predvsem z uporabo osnovnih materialov lesa in ometa, ki že v medsebojnem konstrastu nudita zadostno ambientalno pestrost, značilno za alpsko okolje. Določene kvalitetne prvine obstoječega objekta se uporabijo in izpostavijo, ostale manj kvalitetne se spremenijo ali nevpadljivo ohranijo. Med prepoznanimi kvalitetami je izrazit ritem odprtin severne fasade objekta, ki se ohrani in nadgradi s povečanjem odprtin s pogledi proti Radovni. Oblikovno, programsko in konstrukcijsko intervencijo predstavlja tudi dematerializacija dela pritličja na zahodni strani objekta z namenom formiranja vstopnega prostora ter odpiranja pogledov z vstopnega trga proti gostinski terasi ob rečnem prostoru.

Vstopni trg tvori enotno tlakovano površino, ki povezuje zahodno vhodno fasado stavbe z lokalno cesto. Konfiguracija se ureja s stopničenjem trga, s čimer se tvorijo sedišča za obiskovalce in ustvarja meja med površinami za pešče in motorni promet. V pobočju južno od glavnega objekta se načrtujejo delno vkopane nadstrešnice za zadostitev servisnih potreb glavnega objekta. Pot med nadstrešnicami in južno fasado glavnega objekta je tlakovana in od vstopnega trga višinsko ločena tako, da se zaradi konfiguracije izvede enostavnejša navezava prometnega priključka na lokalno cesto. Za ureditev trajnostne mobilnosti, v smislu dostopa strank z javnim prometom, se v pobočju južno od glavnega objekta v sklopu lokalne ceste načrtuje izvedba novega avtobusnega postajališča, z neposrednim nivojskim prehodom do nadstropja stavbe preko novega mostiča.

Rekonstruirana vhodna fasada z novim trgom
Rekonstruirana vhodna fasada z novim trgom
Obstoječi konstrukcijski raster se odpre proti reki Radovni
Obstoječi konstrukcijski raster se odpre proti reki Radovni
Pritličje z recepcijo (desno) in gostinskim lokalom (levo)
Pritličje z recepcijo (desno) in gostinskim lokalom (levo)
Nadstropje z razstavnim prostorom
Nadstropje z razstavnim prostorom
Ureditvena situacija
Ureditvena situacija
Tloris pritličja
Tloris pritličja
Tloris nadstropja
Tloris nadstropja
Fasadi in prečni rez
Fasadi in prečni rez
Fasadi
Fasadi
Obstoječe stanje vhodne fasade in dvorišča
Obstoječe stanje vhodne fasade in dvorišča
Obstoječe stanje objekta ob reki Radovni
Obstoječe stanje objekta ob reki Radovni