Arhitekturni biro STVAR | Športna dvorana Bovec

Arhitekturni biro STVAR | Natečajno območje se nahaja v centru Bovca, na terasno urejenem pobočju, severno nad osnovno šolo. Na izrazitem pomolu vzdolž zahodnega robu območja stoji cerkev Sv. Urha. Doživimo jo v vlogi kulturne dominante nad naseljem drobne strukture dvokapnih stavb. Gorski greben Svinjaka prevladuje v silhueti krajine. Dostop do območja je v izklonu osi med centrom naselja in cerkvenim pomolom, do katerega vodi monumentalno stopnišče. Konceptualno enkovredno novo stopnišče, ki ga dodamo obstoječemu parku, nas vodi do novo oblikovanega trga pred glavnim vhodom športne stavbe. Obstoječi park in novi trg torej skupaj tvorita dostojen predprostor novemu objektu. Stavba je horizontalno členjena na tri dele. Stavbni volumen dvorane je umeščen vzporedno vzhodni meji zemljišča in vtisnjen v zaledno pobočje do stika ravne strehe s terenom zunanjih igrišč. Spremljajoči vadbeni prostori in komunikacijsko jedro so umeščeni v stavbni lameli vzdolžno cesti ob južnem robu zemljišča. Med stavbnima členoma nastane klinasto oblikovan prostor, ki ga namenimo vhodni avli z reprezentativnim glavnim vhodom nasproti trga s parkom in s pogledi proti Svinjaku v ozadju. Ravna streha, ki se oblikovno in funkcionalno spoji s terensko izravnavo na severni strani objekta, poteka kontinuirano preko vseh treh stavbnih členov. Nad stavbno lamelo vzdolž ceste je dodan horizontalno členjen volumen dvokapne strehe. Merilo strehe in posledično celotna podobna nove stavbe se podreja drobnemu merilu okoliških stavb. Naklon je poenoten s streho šole, s čimer nakažemo na povezanost obeh stavb. Odločitev za horizontalno členitev (razmik) dvokapne strehe temelji na razmisleku o prilagajanju dolžine strehe merilu ulice, delnem nadkritju in poudarku trga ob glavnem vhodu ter prepuščanju pogledov in svetlobe v nivoju zunanjih športnih igrišč na ravni strehi objekta. Pomembno izhodišče zasnove je bila smiselna umestitev zahtevanih zunanjih igrišč in potrebnih funkcionalnih povezav, ki se v največji meri povezujejo z obstoječo okolico in prilagajajo naravnemu reliefu. Zunanja športna igrišča so umeščena na plato obstoječih, ohranja se lokacija neposrednega dostopa z javne ceste. Vzdolžno preko ravne strehe stavbe in terena umestimo regularni 200 m tekalni krog, tribune ob njegovem severnem temenu pa premoščajo višinsko razliko do obstoječe ceste. Zahodni rob območja je osvobojen obstoječih škarp tako, da ozelenjen teren zvezno sledi liniji ceste. Celoten pas je namenjen otroškim igriščem, ki so po starostnih skupinah členjena od nižje ležečih (najmlajši otroci) do višje ležečih (starejši otroci) ter preko severnega temena tekališča do zunanjega fitnesa (odrasli). Cestni profil vozišča ob zahodnem robu območja je poenoten (razširjen v obstoječih ožinah), dodana so vzdolžna parkirna mesta (10 PM). Stik med cestiščem in igrišči je ozelenjen z linijo dreves, ki omogočajo igro v naravni senci, obenem pa vzpostavljajo pieteten odnos med cerkvenim in posvetnim. Južni rob območja med stavbo in cesto predstavlja pas parkirišč (18 PM + 2 inv. PM), dostopov do stavbe za pešče in dostop do prostora za komunalne odpadke pod novim trgom. V območju navezave na osnovno šolo je načrtovana opcijska ureditev zunanjih povezav preko stopnišča, vključno z ureditvijo dostopa na šolski vrt. Jugovzhodni vogal območja, ki gravitira k centru naselja je urejen reprezentančneje v kombinaciji ozelenitve, ki prikriva parkirišča in širšega položnejšega stopnišča, preko katerega se povzpnemo na vhodni trg. Obstoječi park se ohrani in na vzhodni strani regulira (razširi) v liniji stavbe. Višinska razlika med parkom in trgom se premošča z nizom klad (stopnišče v kombinaciji s sedišči), položenih v zelenico. Severni rob parka se opcijsko tlakuje s ploščami v zelenici tako, da se smiselno naveže pešpot na obstoječi pločnik. Podoba stavbe je zadržana, enotno zasnovana v nizu vertikalnih letev, ki z različnimi rastri in ravninami definirajo volumensko členitev. Izjemo predstavlja fasada vhodne avle, ki je v celoti zastekljena in jasno nakazuje lokacijo glavnega vhoda v stiku sosednjih stavbnih mas. Dvokapnica s kritino iz ravnih plošč je zasnovana kot zvezen ovoj strehe in fasade, z oblogo zatrepa iz vertikalnih letev. Asketska arhitektura v sodobni interpretaciji alpske stavbne dediščine.

Arhitekturni biro STVAR | Športna dvorana Bovec

Uporabljamo piškotke.

OK

Športna dvorana Bovec

 • Lokacija:


  Bovec

 • Investitor:


  Občina Bovec

 • Površina:


  Stavba: 3252 m2 neto
  Zunanje površine: 8407 m2

 • Kronologija:


  2019: Javni arhitekturni natečaj

Natečajno območje se nahaja v centru Bovca, na terasno urejenem pobočju, severno nad osnovno šolo. Na izrazitem pomolu vzdolž zahodnega robu območja stoji cerkev Sv. Urha. Doživimo jo v vlogi kulturne dominante nad naseljem drobne strukture dvokapnih stavb. Gorski greben Svinjaka prevladuje v silhueti krajine. Dostop do območja je v izklonu osi med centrom naselja in cerkvenim pomolom, do katerega vodi monumentalno stopnišče. Konceptualno enkovredno novo stopnišče, ki ga dodamo obstoječemu parku, nas vodi do novo oblikovanega trga pred glavnim vhodom športne stavbe. Obstoječi park in novi trg torej skupaj tvorita dostojen predprostor novemu objektu.

Stavba je horizontalno členjena na tri dele. Stavbni volumen dvorane je umeščen vzporedno vzhodni meji zemljišča in vtisnjen v zaledno pobočje do stika ravne strehe s terenom zunanjih igrišč. Spremljajoči vadbeni prostori in komunikacijsko jedro so umeščeni v stavbni lameli vzdolžno cesti ob južnem robu zemljišča. Med stavbnima členoma nastane klinasto oblikovan prostor, ki ga namenimo vhodni avli z reprezentativnim glavnim vhodom nasproti trga s parkom in s pogledi proti Svinjaku v ozadju. Ravna streha, ki se oblikovno in funkcionalno spoji s terensko izravnavo na severni strani objekta, poteka kontinuirano preko vseh treh stavbnih členov. Nad stavbno lamelo vzdolž ceste je dodan horizontalno členjen volumen dvokapne strehe. Merilo strehe in posledično celotna podobna nove stavbe se podreja drobnemu merilu okoliških stavb. Naklon je poenoten s streho šole, s čimer nakažemo na povezanost obeh stavb. Odločitev za horizontalno členitev (razmik) dvokapne strehe temelji na razmisleku o prilagajanju dolžine strehe merilu ulice, delnem nadkritju in poudarku trga ob glavnem vhodu ter prepuščanju pogledov in svetlobe v nivoju zunanjih športnih igrišč na ravni strehi objekta.

Pomembno izhodišče zasnove je bila smiselna umestitev zahtevanih zunanjih igrišč in potrebnih funkcionalnih povezav, ki se v največji meri povezujejo z obstoječo okolico in prilagajajo naravnemu reliefu. Zunanja športna igrišča so umeščena na plato obstoječih, ohranja se lokacija neposrednega dostopa z javne ceste. Vzdolžno preko ravne strehe stavbe in terena umestimo regularni 200 m tekalni krog, tribune ob njegovem severnem temenu pa premoščajo višinsko razliko do obstoječe ceste.

Zahodni rob območja je osvobojen obstoječih škarp tako, da ozelenjen teren zvezno sledi liniji ceste. Celoten pas je namenjen otroškim igriščem, ki so po starostnih skupinah členjena od nižje ležečih (najmlajši otroci) do višje ležečih (starejši otroci) ter preko severnega temena tekališča do zunanjega fitnesa (odrasli). Cestni profil vozišča ob zahodnem robu območja je poenoten (razširjen v obstoječih ožinah), dodana so vzdolžna parkirna mesta (10 PM). Stik med cestiščem in igrišči je ozelenjen z linijo dreves, ki omogočajo igro v naravni senci, obenem pa vzpostavljajo pieteten odnos med cerkvenim in posvetnim.

Južni rob območja med stavbo in cesto predstavlja pas parkirišč (18 PM + 2 inv. PM), dostopov do stavbe za pešče in dostop do prostora za komunalne odpadke pod novim trgom. V območju navezave na osnovno šolo je načrtovana opcijska ureditev zunanjih povezav preko stopnišča, vključno z ureditvijo dostopa na šolski vrt.

Jugovzhodni vogal območja, ki gravitira k centru naselja je urejen reprezentančneje v kombinaciji ozelenitve, ki prikriva parkirišča in širšega položnejšega stopnišča, preko katerega se povzpnemo na vhodni trg. Obstoječi park se ohrani in na vzhodni strani regulira (razširi) v liniji stavbe. Višinska razlika med parkom in trgom se premošča z nizom klad (stopnišče v kombinaciji s sedišči), položenih v zelenico. Severni rob parka se opcijsko tlakuje s ploščami v zelenici tako, da se smiselno naveže pešpot na obstoječi pločnik.

Podoba stavbe je zadržana, enotno zasnovana v nizu vertikalnih letev, ki z različnimi rastri in ravninami definirajo volumensko členitev. Izjemo predstavlja fasada vhodne avle, ki je v celoti zastekljena in jasno nakazuje lokacijo glavnega vhoda v stiku sosednjih stavbnih mas. Dvokapnica s kritino iz ravnih plošč je zasnovana kot zvezen ovoj strehe in fasade, z oblogo zatrepa iz vertikalnih letev. Asketska arhitektura v sodobni interpretaciji alpske stavbne dediščine.