Arhitekturni biro STVAR | Zdravstveni dom Radovljica

Arhitekturni biro STVAR | Projekt vsebuje novo gradnjo in rekonstrukcijo dela obstoječe stavbe Zdravstvenega doma v Radovljici. Obstoječi kompleks sestoji iz osnovnega objekta z dvokapno streho ter prizidav z ravnimi strehami. Nova gradnja povzema obstoječe oblikovne in gabaritne predispozicije. Preprosto oblikovano stavbno telo je etažnosti K+P+N in z ravno streho. Vez med obstoječim in dodanim predstavlja nova longitudialna avla, ki z bolj ambicioznim oblikovanjem vnaša novo ambientalno kvaliteto celotnemu kompleksu. Nova recepcija je umeščena v pritličju nove avle v navezavi na obstoječi vhod. V nadzemnih etažah so načrtovane ordinacije družinske medicine. V kletni etaži se izvede večnamenska dvorana, namenjena fizioterapiji in predavanjem. Kletna etaža je naravno osončena preko zunanjega atrija, ki skupaj z zunanjim stopniščem lahko služi kot samostojen vhod v večnamensko dvorano.

Arhitekturni biro STVAR | Zdravstveni dom Radovljica

Uporabljamo piškotke.

OK

Zdravstveni dom Radovljica

 • Lokacija:


  Radovljica

 • Investitor:


  Občina Radovljica
  Osnovno zdravstvo Gorenjske

 • Površina:


  Stavba: 1050 m2 bruto
  Zunanja ureditev: 200 m2

 • Kronologija:


  Projekt: 2017-2018
  Gradnja: 2018-2019

Projekt vsebuje novo gradnjo in rekonstrukcijo dela obstoječe stavbe Zdravstvenega doma v Radovljici. Obstoječi kompleks sestoji iz osnovnega objekta z dvokapno streho ter prizidav z ravnimi strehami. Nova gradnja povzema obstoječe oblikovne in gabaritne predispozicije. Preprosto oblikovano stavbno telo je etažnosti K+P+N in z ravno streho. Vez med obstoječim in dodanim predstavlja nova longitudialna avla, ki z bolj ambicioznim oblikovanjem vnaša novo ambientalno kvaliteto celotnemu kompleksu.

Nova recepcija je umeščena v pritličju nove avle v navezavi na obstoječi vhod. V nadzemnih etažah so načrtovane ordinacije družinske medicine. V kletni etaži se izvede večnamenska dvorana, namenjena fizioterapiji in predavanjem. Kletna etaža je naravno osončena preko zunanjega atrija, ki skupaj z zunanjim stopniščem lahko služi kot samostojen vhod v večnamensko dvorano.